REGULAMIN REZERWACJI RAMEK

 

 1. Klient ma możliwość wcześniejszej rezerwacji towaru w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.beetech.pl, za pośrednictwem adresu e-mail beetech@beetech.pl, oraz w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) telefonicznie pod nr tel.: +48 574 653 463.
 2. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także dokonać rezerwacji towaru bez rejestrowania Konta Klienta.
 3. Aby dokonać rezerwacji produktu Klient wybiera produkty poprzedzone napisem „REZERWACJA” (produkty znajdują się w zakładce "Rezerwacja ramek), dodaje je do koszyka oraz wybiera termin realizacji – istnieje możliwość dokonania wyboru konkretnego miesiąca, w którym ma zostać zrealizowane zamówienie. Wyboru należy dokonać za pomocą rozwijanej listy poprzez kliknięcie w określony miesiąc.
 4. Elementem procedury rezerwacji towaru przez Klienta nie posiadającego konta w sklepie internetowym jest dodanie produktów poprzedzonych napisem „REZERWACJA” do „Koszyka”, wybranie terminu realizacji – istnieje możliwość dokonania wyboru konkretnego miesiąca, w którym ma zostać zrealizowane zamówienie. Wyboru należy dokonać za pomocą rozwijanej listy poprzez kliknięcie w określony miesiąc. Następnie Klient podaje dane osobowe wskazane w formularzu tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, a w przypadku osób nie będących konsumentami niezbędne jest podanie numeru NIP oraz nazwy firmy.
 5. Kolejnym krokiem jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas rezerwacji towaru w celu realizacji i obsługi rezerwacji w Sklepie internetowym, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed dokonaniem rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zarezerwowania towaru i potwierdzenia zamówienia.
 6. Akceptacja niniejszego Regulaminu rezerwacji towaru oraz regulaminu Sklepu internetowego beetech.pl w toku rezerwacji jest niezbędna do skorzystania z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może zarezerwować towar z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 8. Informacja o całkowitej wartości rezerwowanego towaru, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia wyrażone w polskich złotych, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie dokonywania rezerwacji. Są to całkowite koszty, wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru,które Klient zobowiązany będzie ponieść po dokonaniu potwierdzenia zamówienia.
 9. Złożenie rezerwacji następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza rezerwacyjnego. Dokonanie rezerwacji następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 10. Po dokonaniu przez Klienta rezerwacji towaru, na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacji lub przy rejestracji Konta, gdy Klient dokonał rezerwacji z wykorzystaniem swojego Konta, zostanie wysłana w ciągu 24 godzin przez Sprzedawcę wiadomość z potwierdzeniem otrzymania prośby o rezerwację.
 11. Świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom rezerwacji na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy, a usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia lub anulowaniu rezerwacji.
 12. Rezerwacja jest bezpłatna i nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Klient może w każdym czasie zrezygnować z rezerwacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie pod nr tel.: +48 574 653 463, a także może zmienić termin realizacji zamówienia po uzgodnieniu nowego terminu ze sprzedawcą.
 13. Cena produktu określona w chwili składania rezerwacji nie ulega zmianie w chwili realizacji zamówienia.
 14. Tydzień przed planowanym terminem realizacji Sprzedawca kontaktuje się z Klientem telefonicznie, aby potwierdzić złożoną rezerwację. Złożenie zamówienia następuje po potwierdzeniu przez Klienta rezerwacji. Po dokonaniu potwierdzenia rezerwacji, wybrane przez Klienta produkty uważa się za zamówione i z tą chwilą zawierana jest umowa sprzedaży.
 15. Towar zostanie przesłany do Klienta w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.
 16. Każda rezerwacja dokonana przez Klienta jest weryfikowana przez Sprzedawcę pod kątem możliwości jej realizacji, z uwagi na dostępność towarów. W przypadku, gdy rezerwacja nie będzie mogła zostać zrealizowana przez Sprzedawcę, z powodu niedostępności danego towaru, Klient jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o braku możliwości realizacji rezerwacji. Jeżeli rezerwacja będzie mogła zostać zrealizowana przez Sprzedawcę, jednakże w terminie dłuższym niż wskazany przez Klienta w formularzu rezerwacji, Sprzedawca informuje niezwłocznie Klienta o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację rezerwacji, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku odmowy przez Klienta zmiany terminu realizacji rezerwacji, rezerwacja zostaje anulowana, bez ponoszenia przez żadną ze stron jakichkolwiek kosztów.
 17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rezerwacji, a dotyczących w szczególności realizacji zamówienia oraz prawa do odstąpienia od umowy znajdują zastosowanie przepisy Regulaminu Sklepu internetowego beetech.pl