INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą tradycyjną lub oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: BeeTech Zdzisław Cycoń, 34-222 Zawoja 98 lub na adres e-mail: beetech@beetech.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W sytuacji, w której przysługuje Państwu prawo do darmowego zwrotu (na zasadach określonych w promocji lub odrębnym regulaminie) w ciągu 5 dni od otrzymania od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od całości zamówienia odbierzemy od Państwa towar, za pośrednictwem wybranej przez nas firmy kurierskiej i poniesiemy związane z tym koszty.

W sytuacji gdy wyrazicie Państwo chęć samodzielnego zwrotu towaru sprzedawcy lub zdecydujecie się na odstąpienie jedynie od części zamówienia, zobowiązani są Państwo do poniesienia kosztów zwrotu towar. W takim wypadku na Państwie ciąży obowiązek wybrania takiego sposobu zwrotu towaru, aby dotarł do nas w stanie niezmienionym.

Prosimy o poinformowanie nas o skorzystaniu z samodzielnego zwrotu towaru oraz podania informacji na temat przewoźnika i numeru przesyłki. Towar powinien zostać odesłany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄIENIA OD UMOWY